Công ty CP kiến trúc DLL thi công nội thất Bảo Tàng Báo Chí Việt Nam

Vị trí:Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng mục: Thi công cải tạo, hoàn thiện nội thất

Thi công nội thất Bảo Tàng Báo Chí Việt Nam

Thi công nội thất Bảo Tàng Báo Chí Việt Nam